ห่างไกล 10,000 กิโลเมตร ก็ยังคงคิดถึง

ความทรงจำ
169
Views

I’ve moved away

as far as I can

but they

haunt me still

your memories.

cr.randomscribbler

แม้ว่าวันนี้จะห่างไกลกันถึง 10,000 กิโลเมตร

แต่ฉันก็ยังคงคิดถึงคนแปลกหน้าคนนั้นอยู่

คนแปลกหน้าที่เจอกันเพียงแค่ครัังเดียว

คนแปลกหน้าที่อยู่ไกลกันเป็นหมื่นกิโลเมตร

วันนี้หรือวันไหนๆหน้าคุณยังมาโผล่ที่ตรงนี้เสมอ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *