ฉันยุ่งอยู่กับการหาค้นหาตัวตนของฉัน

konlonely.com
242
Views

I’m Busy Finding Me

I miss you in silence
And every moment in between
But I’m a little busy unfolding
Those pieces of who I used to be
I miss you at sunrise
Until it’s time to greet the moon
But darling,
Don’t you see,
I don’t miss you any less than yesterday
I’m just a little busy
Finding me.

Source: https://www.familyfriendpoems.com/poem/im-busy-finding-me

ผู้แต่ง Lorelei 

ฉันคิดถึงเธอในความเงียบงัน
และทุกช่วงเวลาในระหว่างวัน
แต่ฉันยุ่งนิดหน่อยกับการค้นหาตัวฉัน
คนแบบนั้นที่ฉันเคยเป็น
ฉันคิดถึงเธอตอนพระอาทิตย์ขึ้น
และจนกว่าจะถึงเวลาทักทายพระจันทร์

แต่ที่รัก
เธอไม่เห็นหรือ
ฉันไม่คิดถึงเธอน้อยกว่าเมื่อวาน
ฉันแค่ยุ่งนิดหน่อย
ค้นหาตัวฉัน

ที่มา: https://www.familyfriendpoems.com/poem/im-busy-finding-me

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *