ถ้าฉันทำได้

Konlonely.com
127
Views

If I could catch a rainbow,
I’d do so just for you
So you could share its beauty
On the days you’re feeling blue.

If I could, I’d buy an island
You could call it your very own,
A place to find serenity,
Where you could be alone.

If I could take your troubles
I’d throw them in the sea,
But all these things I’m finding
Are impossible for me.

‘Cause I can’t buy an island
Nor catch a rainbow fair,
So I’ll just do what I do best:
Be someone who’s always there.

Source: https://www.familyfriendpoems.com/poem/if-i-could-5

ผู้แต่ง Lydia C. Dunne

ถ้าฉันเอาสายรุ้งมาให้เธอได้
ฉันจะทำเพื่อเธอเท่านั้น
ให้เธอได้ชื่นชมความสวยงามของมัน
ในวันที่เธอรู้สึกเศร้า

ถ้าฉันทำได้ฉันจะซื้อเกาะ
และเธอสามารถเรียกได้ว่าเป็นเกาะของเธอเอง
ที่ที่เธอจะพบแต่ความสงบสุข
ที่ซึ่งเธอสามารถอยู่คนเดียวได้

ถ้าฉันเอาปัญหาของเธอไปได้
ฉันจะโยนมันทิ้งลงทะเลไป
แต่สิ่งที่ฉันกำลังพบเจออยู่ตอนนี้
มันเป็นไปไม่ได้เลยสำหรับฉัน

เพราะฉันไม่สามารถซื้อเกาะได้
หรือเอาสายรุ้งมาให้เธอได้
ดังนั้นฉันจะทำในสิ่งที่ฉันทำได้ดีที่สุด
ฉันจะเป็นคนที่อยู่ตรงนั้นเสมอเพื่อเธอ

ที่มา: https://www.familyfriendpoems.com/poem/if-i-could-5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *