ไม่มีอะไรเหมือนเดิมได้ตลอดไป

ไม่มีอะไรเหมือนเดิมตลอดไป
1467
Views

Nothing Stays The Same

The earth spins like a rolling ball.
Stars shine bright then fade away.
Darkness melts and turns to light.
The sunrise starts another day.
The sun dips slowly into the sea.
The moon will wax and wane.
The sea will rise and falls with tides.
And you will love again.

Nothing ever stays the same.
Mountains change with time.
Rivers flow and lakes run dry.
Salty tears will flood the eye.
Healing follows after pain.
A crush of grape becomes fine wine.
And you will love again.
Yes! You will love again.

Source: https://www.familyfriendpoems.com/poem/nothing-stays-the-same-2

ผู้แต่ง Carol A. Andrews

โลกหมุนเหมือนลูกบอลกลิ้งไปมา
ดวงดาวส่องแสงเจิดจ้าแล้วดับไป
ความมืดหลอมละลายกลายเป็นแสงสว่าง
พระอาทิตย์ขึ้นเริ่มต้นวันใหม่อีกวัน
พระอาทิตย์ค่อยๆ ลับไปจากขอบทะเล
ดวงจันทร์จะขึ้นและดับไป
ระดับน้ำทะเลจะขึ้น ๆ ลง ๆ ตามกระแสน้ำ
และเธอจะได้พบรักอีกครั้ง

ไม่มีอะไรเหมือนเดิมได้ตลอดไป
ภูเขาเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา
แม่น้ำไหลไปมาและทะเลสาบก็เหือดแห้ง
น้ำตาจะท่วมดวงตาของเธอ
การเยียวยาจะตามมาหลังจากความเจ็บปวด
องุ่นที่บดแล้วก็กลายเป็นไวน์ชั้นดีได้
และเธอจะได้พบรักอีกครั้ง
ใช่แล้ว! เธอจะได้พบรักอีกครั้ง

ที่มา: https://www.familyfriendpoems.com/poem/nothing-stays-the-same-2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *