เธอนำแสงสว่างมาให้ฉัน

เธอเป็นแสงตะวันให้ฉัน
121
Views

You brought me sunshine

When I only saw rain.

You brought me laughter

When I only felt pain.

cr.by.divya

เธอนำแสงสว่างมาให้ฉัน

ตอนที่ฉันมองเห็นแต่ความมึด

เธอนำเสียงหัวเราะมาให้ฉัน

ตอนที่ฉันรับรู้ได้เพียงแค่ความเจ็บปวด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *