แปลเพลง Love me like that-Sam Kim เพลงประกอบซีรี่ยส์ Nevertheless

แปลเพลง Love me like that
464
Views

ฟังเพลงพร้อมดูเอ็มวี

เพลงนี้ชื่อเพลงสื่อเลย ว่า รักฉันแบบนั้นได้ไหม

แบบที่เป็นตัวฉัน 🙂

I get defensive and insecure
My own worst critic
Behind a closing door
I’m fragile
And fractured, that’s for sure
I burned myself down to the ground
Oh, can I ask of you

ฉันได้รับการป้องกันและไม่ปลอดภัย
นักวิจารณ์ที่เลวร้ายที่สุดก็คือตัวฉันเอง
หลังประตูปิด
ฉันบอบบางและอ่อนแอ
และแตกหักนั่นเอง
ฉันเผาตัวเองลงกับพื้น
โอ้ ฉันขอถามเธอได้ไหม

To treat me soft and tender
Love me hard and true
Keep my heart from building walls
So high, you can’t get through
Treat me soft and tender

ปฏิบัติต่อฉันอย่างนุ่มนวล
รักฉันจริงและจริงใจ
ให้ใจไม่สร้างกำแพง
สูงจนฉันไม่สามารถข้ามผ่าน
ปฏิบัติต่อฉันอย่างนุ่มนวล

Ooh, can you love me like
Can you love me like
Can you love me like that?
Ooh, can you love me like
Can you love me like
Can you love me like that?
I’ll just keep repeating it
In case you didn’t catch me

โอ้ เธอรักฉันได้ไหม
รักฉันได้ไหม
รักฉันอย่างนั้นได้ไหม
โอ้ เธอรักฉันได้ไหม
รักฉันได้ไหม
รักฉันอย่างนั้นได้ไหม
ฉันจะพูดซ้ำๆต่อไป
เผื่อว่าเธอจะฟังไม่ทัน

Ooh, can you love me like
Can you love me like
Can you love me like that?
Can you love me like that?

โอ้ เธอรักฉันได้ไหม
รักฉันได้ไหม
รักฉันอย่างนั้นได้ไหม
รักฉันอย่างนั้นได้ไหม

You see the world in colors
I view it black and white
Paint me a picture
Out of the lines that I live in all of the time

เธอมองเห็นโลกในสีต่างๆ
ฉันมองเห็นเป็นแค่สีขาวกับดำ
วาดรูปให้ฉันหน่อย
ให้ออกจากเส้นที่ฉันอยู่ตลอดเวลา

Treat me soft and tender
And love me hard and true
Ah, I burned myself down to the ground
Oh, can I ask of you to treat me soft and tender

ปฏิบัติต่อฉันอย่างนุ่มนวล
และรักฉันจริงและจริงใจ
อา ฉันเผาตัวเองลงไปที่พื้น
โอ้ ฉันขอให้คุณปฏิบัติต่อฉันอย่างนุ่มนวล

Ooh, can you love me like
Can you love me like
Can you love me like that?
Ooh, can you love me like
Can you love me like
Can you love me like that?

โอ้ เธอรักฉันได้ไหม
รักฉันได้ไหม
รักฉันอย่างนั้นได้ไหม
โอ้ เธอรักฉันได้ไหม
รักฉันได้ไหม
รักฉันอย่างนั้นได้ไหม

I’ll just keep repeating it (I’ll just keep)
In case you didn’t catch me (case you catch)
Ooh, can you love me like
Can you love me like
Can you love me like that?

ฉันจะพูดมันซ้ำๆ (ฉันจะเก็บเอาไว้)
หากเธอฟังไม่ทัน (หากเธอฟังทัน)
โอ้ เธอรักฉันได้ไหม
รักฉันได้ไหม
รักฉันอย่างนั้นได้ไหม

Sunshine left today
Got caught in the rain, all alone
Can you come and pick me up from my blues?
Or am I late to ask you?

วันนี้ไม่มีแดดแล้ว
ฉันโดนฝนอยู่คนเดียว
เธอมารับฉันจากอารมณ์เศร้าๆแบบนี้ได้ไหม
หรือฉันถามเธอช้าไป?

Love me soft and tender

รักฉันอย่างนุ่มนวล

Ooh, can you love me like
Can you love me like
Can you love me like that?
Ooh, can you love me like
Can you love me like
Can you love me like that?

โอ้ เธอรักฉันได้ไหม
รักฉันได้ไหม
รักฉันอย่างนั้นได้ไหม
โอ้ เธอรักฉันได้ไหม
รักฉันได้ไหม
รักฉันอย่างนั้นได้ไหม

I’ll just keep repeating it (I’ll just keep)
In case you didn’t catch me (case you catch)
Ooh, can you love me like
Can you love me like
Can you love me like that?

ฉันจะพูดมันซ้ำๆ (ฉันจะเก็บเอาไว้)
หากเธอฟังไม่ทัน (หากเธอฟังทัน)
โอ้ เธอรักฉันได้ไหม
รักฉันได้ไหม
รักฉันอย่างนั้นได้ไหม

Ooh, can you love me like
Can you love me like
Can you love me like that?
Ooh, can you love me like
Can you love me like
Can you love me like that?
I’ll just keep repeating it (I’ll just keep)
In case you didn’t catch me (case you catch)
Ooh, can you love me like
Can you love me like
Can you love me like that?

โอ้ เธอรักฉันได้ไหม
รักฉันได้ไหม
รักฉันอย่างนั้นได้ไหม
โอ้ เธอรักฉันได้ไหม
รักฉันได้ไหม
รักฉันอย่างนั้นได้ไหม
ฉันจะพูดมันซ้ำๆ (ฉันจะเก็บเอาไว้)
หากเธอฟังไม่ทัน (หากเธอฟังทัน)
โอ้ เธอรักฉันได้ไหม
รักฉันได้ไหม
รักฉันอย่างนั้นได้ไหม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *