ข้อตกลงการใช้บริการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

1. ข้อกำหนด

การเข้าถึงเว็บไซต์นี้ซึ่งเข้าถึงได้จาก https://konlonely.com แสดงว่าคุณยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์แล้วและยอมรับว่าคุณมีหน้าที่รับผิดชอบต่อข้อตกลงกับกฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดเหล่านี้ คุณไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงเว็บไซต์นี้ เนื้อหาที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

2. การใช้งานใน Konlonely

ไม่อนุญาตให้ดาวน์โหลดสำเนาของเนื้อหาบนเว็บไซต์ของ Konlonely ไปเก็บไว้ แต่อนุญาตให้เข้าอ่านเพื่อความบันเทิงและศึกษาเนื้อหาในเว็บไซต์ได้ การใบอนุญาต ไม่ใช่การโอนกรรมสิทธิ์ และภายใต้ใบอนุญาตนี้

คุณไม่สามารถ:

  • แก้ไขหรือคัดลอกเนื้อหา
  • ใช้วัสดุเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าหรือเพื่อการแสดงต่อสาธารณะ;
  • พยายามทำหรือดัดแปลงเนื้อหาในซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของ Konlonely;
  • ลบลิขสิทธิ์หรือสัญลักษณ์กรรมสิทธิ์อื่น ๆ ออกจากเนื้อหา
  • การถ่ายโอนวัสดุไปยังบุคคลอื่น

3. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์ของ Konlonely มีให้ “ตามสภาพ” Konlonely ไม่รับประกันใด ๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ดังนั้นจึงปฏิเสธการรับประกันอื่น ๆ ทั้งหมด นอกจากนี้ Konlonely ไม่ได้เป็นตัวแทนใด ๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของการใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์ของตนหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาดังกล่าวหรือเว็บไซต์ใด ๆ ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้

4. ข้อจำกัด

Konlonely จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่จะเกิดขึ้นกับการใช้งานหรือการไม่สามารถใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์ของ Konlonely แม้ว่า Konlonely หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของเว็บไซต์นี้จะได้รับแจ้งด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรถึงความเป็นไปได้ของ ความเสียหายดังกล่าว ข้อจำกัดเหล่านี้อาจไม่มีผลกับคุณ

5. การแก้ไขเนื้อหา

เนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของ Konlonely อาจมีข้อผิดพลาดทางเทคนิค การพิมพ์ หรือภาพถ่าย Konlonely จะไม่สัญญาว่าเนื้อหาใดๆ ในเว็บไซต์นี้ถูกต้อง สมบูรณ์ หรือเป็นปัจจุบัน Konlonely อาจเปลี่ยนแปลงเนื้อหาที่มีอยู่บนเว็บไซต์เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Konlonely ไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ ในการอัปเดตเนื้อหาในเว็บไซต์นี้

6. ลิงค์

Konlonely ไม่ได้ตรวจสอบลิงค์ทั้งหมดที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ และไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของลิงค์ที่เชื่อมโยงดังกล่าว การมีลิงค์ใดๆ ไม่ได้หมายความถึงการรับรองโดย Konlonely ของเว็บไซต์ การใช้เว็บไซต์ที่ลิงค์ไปยังเว็บอื่นเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้เอง

7. การแก้ไขข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์

Konlonely อาจแก้ไขข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้สำหรับเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เมื่อใช้เว็บไซต์นี้ แสดงว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานปัจจุบัน

8. ความเป็นส่วนตัวของคุณ

โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราคลิก Privacy Page

9. กฎหมายที่ใช้บังคับ

การเรียกร้องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของ Konlonely จะถูกควบคุมโดยกฎหมายของประเทศไทย